Reflektion - vägen till dig själv
Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. erbjuder här en gratis och oförpliktande kurs, som vi kallar: ”Reflektion – vägen till dig själv”. Att reflektera över vad som sker i och omkring oss, är ett av de viktigaste redskap vi har när vi vill lära oss något om livet.

En process som leder till mästerskap
”Reflektion” är en kurs, som är framtagen som hjälp till dig att nå mästerskap i livet. Den är skapad som en utvecklingsprocess, och du får tillsänt ett brev i veckan i 12 veckor. Varje brev tar upp ett bestämt tema med tillhörande övningar, som ökar din förståelse på området.

Det går en röd tråd genom alla tolv breven, så du leds till insikt om din sanna natur, och visas hur du kan använda insikten i din vardag för att skapa de mål du önskar dig.

Mysterieskolan.se
Mysterieskolan.se är en del av Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.s nya öppna förgård, där vi har en del olika erbjudanden.

Att vara medlem i A.M.O.R.C. ger möjlighet att studera hela livet, och det kan verka oöverskådligt för många. Därför erbjuder vi bl.a. denna grundkurs, som innehåller en del av de basala tekniker som används inom Rosenkors-Orden.

En öppning till ditt inre


Bättre kroppsmedvetenhet

Bättre kroppsmedvetenhet

− Skapa goda förutsättningar i ditt dagliga liv genom att lära dig använda kroppen till att bestämma hur du vill ha det i din vardag.

Flera fördelar

 • Du blir bättre på att:
 • vara medveten om din kropp
 • hantera och förebygga stress
 • slappna av i kroppen
 • leva i nuet
Skarpere tænkning

Upplev ett skarpare tänkande

− Skapa förändringar i ditt liv genom att arbeta med dina tankar och förställningar och skapa det sätt där du bäst uttrycker din förståelse av dig själv.

Flera fördelar

 • Du lär att:
 • tänka medvetet
 • öka koncentrationsförmågan
 • förstå din inre motivation
 • skapa stödjande mönster
Lev fra din sjæl

Lev utifrån din själ

− Lär dig vilka andliga lagar vi arbetar under, och vad som är din sanna natur, samt hur du kan uttrycka förståelse av denna i ditt liv.

Flera fördelar

 • Du uppnår större:
 • insikt i ditt livs olika faser
 • kontakt med din sanna natur
 • förståelse för livets händelser
 • känsla av glädje och lycka

Billede af onlinekursetOnlinekursen är en process till livet

Du kan stärka din vilja och självinsikt i din egen natur och andlighet. Kursen är uppbyggd så att du kan använda din insikt i din vardag, och uppnå de mål du har i livet på ett sätt som skapar glädje och lycka i dig själv och för din omgivning. Vi vill gärna försöka hjälpa dig att nå dit genom denna personliga och andliga resa. Du lär dig att bli mer koncentrerad och fokuserad, att hantera stressiga situationer, samt att skapa medvetet din egen verklighet genom föreställningar, tankar och känslor.

Jag vill gärna ha onlinekursen

Billede af onlinekurset
* ObligatoriskNär du har anmält dig, mottar du ett e-brev med en länk som du klickar på för att bekräfta din e-postadress.

Dina upplysningar behandlar vi på samma förtroliga sätt som vi gör med våra medlemmar.

När du har anmält dig till Reflektion, mottar du också vårt nyhetsbrev med ytterligare information och material.

Du kan när som helst avanmäla dig från vår e-postlista.