Persondata policy

När du anmäler dig till Mysterieskolans Reflektionskurs, registrerar vi ditt förnamn, efternamn och din e-postadress. Vidare håller vårt kurssystem reda på hur långt du har kommit i kursen. Detta för att du ska få varje lektion och övrig information i rätt följd.

Dina personuppgifter registreras och ligger enbart hos MailChimp, som är den tekniska leverantören av vår kurs mailsystem.

Det är Rosenkors-Orden AMORC som utger Mysterieskolans Reflektionskurs. Du kommer då och då att via nyhetsbrevet motta information om offentliga aktiviteter eller föredrag arrangerat av Rosenkors-Orden, men dina data behandlas förtroligt och ges INTE vidare till andra organisationer, verksamheter eller annat.

Alla personer som hanterar dina persondata, har skrivit under ett tysthetslöfte som följer Rosenkors-Orden AMORCs rättningslinjer, vilka är beskrivna i detta dokument.

Du kan när som helst be om att få se vilken information vi har om dig genom att skriva till reflektion@mysterieskolan.se.

ieskolen.dkDu kan alltid avsäga dig Reflektionskursen/nyhetsbrevet och bli borttagen från vårt register, genom att klicka på avanmäl längst ner i nyhetsbrevet. Här kan du också redigera dina upplysningar.

Med vänlig hälsning

Mysterieskolan

Retur til mysterieskolans främre.